Вітаю Вас, Гість
Головна » Файли » Фінансові звіти НВК

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА 2017 р
14.02.2018, 19:59
      Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
     
     
             
      КОДИ  
  Дата (рік, місяць, число) 2018 1 01  
Установа/бюджет Навчально - виховний комплекс "Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Покровської районної ради Донецької області за ЄДРПОУ 25708645  
Територія 85344 Україна Донецька область Покровський район с Миролюбівка вул.Молодіжна 9а за КОАТУУ 1422783000  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430  
Орган державного управління   за КОДУ    
Вид економічної діяльності Загально середня освіта за КВЕД 85.31  
Одиниця виміру: грн.        
Періодичність: річна            
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
за 2017 рік  
        Форма № 3-дс  
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від обмінних операцій:      
бюджетні асигнування 3000 4 900 287 -
надходження від надання послуг (виконання робіт) 3005 25 909 -
надходження від продажу активів 3010 - -
інші надходження від обмінних операцій 3015 - -
Надходження від необмінних операцій:      
податкові надходження 3020 - -
неподаткові надходження 3025 - -
трансферти 3030 - -
з них кошти трансфертів, отримані від органів державного управління 3031 - -
надходження до державних цільових фондів 3040 - -
інші надходження від необмінних операцій 3045 30 980 -
Інші надходження 3090 28 293 -
Усього доходів від операційної діяльності 3095 4 985 469 -
Витрати за обмінними операціями:      
витрати на виконання бюджетних програм 3100 3 575 135 -
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 3110 19 574 -
витрати з продажу активів 3115 - -
інші витрати за обмінними операціями 3120 7 013 -
Витрати за необмінними операціями:      
трансферти 3125 - -
з них кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів 3126 - -
інші витрати за необмінними операціями 3130 43 672 -
Інші витрати 3180 28 293 -
Усього витрат від операційної діяльності 3190 3 673 687 -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 311 782 -
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від продажу:      
фінансових інвестицій 3 200 - -
основних засобів 3205 - -
інвестиційної нерухомості 3210 - -
нематеріальних активів 3215 - -
незавершених капітальних інвестицій 3220   -
довгострокових біологічних активів 3225   -
Надходження цільового фінансування 3230 1 788  
Інші надходження 3235 - -
Усього доходів від інвестиційної діяльності 3240 1 788 -
Витрати на придбання:      
фінансових інвестицій 3245 - -
основних засобів 3250 1 305 447 -
інвестиційної нерухомості 3255 - -
нематеріальних активів 3260 - -
незавершених капітальних інвестицій 3265 1 788 -
довгострокових біологічних активів 3270 - -
Інші витрати 3285 - -
Усього витрат від інвестиційної діяльності 3290 1 307 235 -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1 305 447 -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:      
повернення кредитів 3300 - -
отримання позик 3305 - -
отримання відсотків (роялті) 3310 - -
Інші надходження 3340 - -
Усього доходів від фінансової діяльності 3345 - -
Витрати на:      
надання кредитів 3350 - -
погашення позик 3355 - -
сплату відсотків 3360 - -
Інші витрати 3380 - -
Коригування 3385 - -
Усього витрат від фінансової діяльності 3390 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух коштів за звітний період 3400 6 335 -
Залишок коштів на початок року 3405 5 752 -
Залишок коштів отриманий 3410 - -
Залишок коштів перерахований 3415 - -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3420 - -
Залишок коштів на кінець року 3425 12 087 -
* Надходження в натуральній формі     30980      
* Витрати в натуральній формі     30980      
Керівник (посадова особа)       Т.І.Скрипник
  (підпис)     (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби)       О.А.Литвин
  (підпис)     (ініціали та прізвище)
Категорія: Фінансові звіти НВК | Додав: mirolubivskaschool
Переглядів: 156 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar